Radioactief verval

Op het moment dat de applet gestart wordt met de groene knop, beginnen de atoomkernen te "vervallen" (kleurverandering van rood naar zwart). Je kunt de simulatie tijdelijk onderbreken met de "Pauze / Doorgaan" knop. In dat geval wordt met een blauw punt in de grafiek de tijd en de hoeveelheid nog niet vervallen kernen aangegeven. (Merk op dat deze punten vaak niet precies op de kromme liggen!) Als je de beginsituatie wilt herstellen, klik je op de "Reset" knop.

Het is mogelijk de waarschijnlijkheid te berekenen dat een bepaalde kern "overleeft" gedurende een gegeven tijdsinterval. Deze waarschijnlijkheid is 50 % voor één halveringstijd. In een twee maal zo lange tijd (2 T) overleven de kernen slechts met een waarschijnlijkheid van 25 %, de helft van 50 %. In een periode van drie halveringstijden (3 T) overleeft slechts 12,5 % (de helft van 25 %) en zo voort.

Je kunt niet voorspellen binnen welke tijd een gegeven kern zal vervallen. Zelfs als de waarschijnlijkheid van het vervallen binnen de volgende seconde 99 %, ligt, is het mogelijk (maar niet waarschijnlijk) dat de kern na miljoenen jaren vervalt.


Auteur: Walter Fendt. E-mail: walter.fendt@a-city.de
Nederlandse bewerking: Teun Koops (juli 2000)
Applets gecompileerd met JDK1.1.8