Regenboog

De regenboog

Bij deze applet kan de plaats van de invallende lichtstraal kan veranderd worden door met de muis in de bovenste helft van de druppel water te klikken en daarna de muis te verschuiven.

Een regenboog ontstaat doordat de regendruppels net als een prisma het licht afbuigen. Dit verschijnsel heet breking. De grootte van de afbuiging hangt af van de soort stof en van de kleur licht. Verschillende kleuren licht buigen op het grensvlak tussen twee stoffen daardoor verschillend af. Het licht passeert twee grensvlakken; namelijk van lucht naar water en van water naar lucht. Wit licht kan op die manier gesplitst worden in de kleuren waaruit het bestaat.

De regenboog is voor mensen op de grond zichtbaar in de richting van de lichtbundel die uit de regendruppel komt, dus de mensen moeten links staan. Omdat de invallende lichtstraal van de zon ook van links komt moet je de zon dus in de rug hebben.

Het verschijnsel breking wordt veroorzaakt doordat licht in verschillende stoffen niet even snel gaat.

Vragen:

1 Hoe heet het verschijnsel waardoor de regenboog ontstaat?
2 Van welke twee factoren hangt de grootte van de afbuiging af?
3 Welke twee grensvlakken passeert het licht bij een regendruppel?
4 In welke richting moet je kijken om een regenboog te zien als de zon in het oosten staat?
5 Welke kleur licht buigt het sterkste af; blauw, rood, violet, of geel? Bekijk daarvoor de applet.
6 Noem de zes kleuren van de regenboog op volgorde.
7 Soms kun je wel eens een dubbele regenboog zien buiten de gewone regenboog om. De kleuren daarvan staan precies andersom. Leg uit hoe je met weerkaatsing dit verschijnsel kunt verklaren.

 


 

Tekst van Marc Castenmiller

Author:Sadahisa Kamikawa

Copyright(c) 1997 S.Kamikawa last update 1997.4.9i
f you use this applet in your classroom please e-mail me.

kamikawa@vir.bekkoame.or.jp