Principe van de hefboom

 

Deze applet behandelt een symetrische hefboom met een aantal massastukken die elk een gewicht hebben van 1,0 N. De lengte van de armen van de hefboom kan worden afgelezen van de gekleurde hokjes. Elk hokje komt overeen met 0,10 m. De hefboom is in balans als de applet gestart wordt.

Je kunt een nieuw massastuk aanbrengen of verplaatsen met ingedrukte muisknop. Je kunt ook een massastuk verwijderen door er op te klikken.

Prbeer telkens de hefboom in evenwicht te krijgen en bekijk daarna linksonder hoe de momenten berekend zijn.
Bedenk zelf ook een aantal waarden voor afstand en gewicht waarbij de hefboom in evenwicht is en test of je gelijk hebt.

Een hefboom is in evenwicht als de som van alle linksom draaiende momenten gelijk is aan de som van alle rechtsom draaiende momenten. Kortweg: de som van alle momenten samen is 0.


Bestandsnummer: na000033_hefboom van de natuurkundesite van de NVON
Bron:
URL: http://home.a-city.de/walter.fendt/phys/hebel.htm
Walter Fendt, 2. November 1997
Laatste wijziging: 20. Juni 2000 Teun Koops