Trillende veer

Deze Java applet laat de verandering zien in uitwijking, snelheid, versnelling, kracht en energie van een trillende veer (waarbij de wrijving wordt verwaarloosd).

De "Reset" knop brengt de veer in zijn beginpositie. Je kunt de simulatie starten met de startknop. Met de Pauze / Doorgaan knop kan de beweging even worden stilgezet. Als je het hokje "Vertraagd" aanklikt, wordt de beweging vijf keer zo traag. De veerconstante, de massa en de amplitude van de trilling kunnen worden gewijzigd binnen bepaalde grenzen. Het kiezen van een andere grootheid, doe je door één van de vijf rondjes aan te klikken..

De applet berust op het pricipe van een theoretische trillende veer. Dit wil zeggen dat deze nooit tot stilstand komt. In praktijk komt deze echter wel tot stilstand door bijvoorbeeld de luchtweerstand.


Auteur: Walter Fendt. E-mail: walter.fendt@a-city.de
Nederlandse bewerking: Teun Koops (juli 2000)
Applets gecompileerd met JDK1.1.8