Beste leerling,

Omdat ik graag wil weten hoe ik dingen kan verbeteren in mijn lessen wil ik je vrage deze enquete serieus in te vullen. Alleen op die manier kan ik voor verbeteringen zorgen in de lessen. Deze enquete is geheel anoniem. Maar wanneer je dat wilt mag je ook je naam onderaan invullen.

Alvast bedankt!!

 

   

Geef voor de volgende punten een cijfer van 0-10 (allen hele getallen)
Zet een streepje (-) wanneer de vraag niet van toepassing is.

   
Seer in de klas bij Dhr Helder
Organisatie van de lessen van Dhr Helder
Het tempo dat Dhr Helder in de lessen aanhoudt.
De vakkennis van Dhr Helder over natuurkunde
De vakkennis van Dhr Helder over scheikunde
Gezelligheid in de klas
Uitleg-kwaliteit van Dhr Helder
Hulp buiten de les van Dhr Helder

Kwaliteit (dus niet moeilijkheidsgraad) SO's en REP's van Dhr Helder

Verstaanbaarheid van Dhr Helder
Bord/overhead gebruik van Dhr Helder
Omgang met leerlingen van Dhr Helder
Kwaliteit van methode BANAS voor natuurkunde
Kwaliteit van methode Pulsar voor scheikunde
Uiterlijk van lokaal 025
Veiligheid van practica (leerling)
Orde in de lessen van Dhr Helder
Kwaliteit website www.aphelder.nl
   
Geef voor de onderstaande stellingen aan of je het ermee eens bent of niet.
   
Dhr Helder is een goede docent
Bij Dhr Helder is het vaak gezellig
Natuurkunde is een leuk vak
Scheikunde is een leuk vak
Bij Dhr Helder in de les voel ik me op mijn gemak
Dhr Helder kan goed uitleggen
Dhr Helder behandelt mij met respect
Bij Dhr Helder kun je gemakkelijk spieken of afkijken
Demonstratieproeven zijn goed zichtbaar
Als Dhr Helder iemand bestraft doet hij dat rechtvaardig
Dhr Helder heeft goede orde in de klas
Dhr Helder is in vergelijking met andere docenten snel in het leveren van cijfers.
Ik heb liever les van een andere docent dan van Dhr Helder
De website van Dhr Helder is erg handig
Ik doe graag mijn best voor natuurkunde
Ik doe graag mijn best voor scheikunde
Het werken met antwoordenboekjes bij scheikunde vind ik er handig.
Dhr Helder houdt zich goed aan de schoolregels.
Lokaal 025 is opgeruimd en netjes
Als ik Dhr Helder nodig heb ik hij gemakklijk te vinden.
Dhr Helder houdt zich aan zijn beloften/afspraken
Geef voor de volgende vragen een wat uitgebreider antwoord.
 
Ik heb de volgende tip(s) voor Dhr Helder:
Ik kies wel/geen natuurkunde omdat...
Ik kies wel/geen scheikunde omdat....
Het volgende zit me dwars en wil ik graag aan Dhr Helder kwijt
Hoe vaak bekijk je de website www.aphelder.nl?
Ik mis het volgende op de website www.aphelder.nl
Ik draag de volgende verbeteringen aan voor lokaal 025
Ik vind de volgende dingen goed aan/van Dhr Helder:
Ik vind de volgende dingen niet goed aan/van Dhr Helder
Stel: Jij bent leraar natuurkunde/scheikunde in lokaal 025. Wat zou je als eerste veranderen?
 
Tot slot is er nog ruimte voor het maken van algemene opmerkingen.
   
Ik heb het volgende nog op te merken over dingen die ik niet in de enquete tegenkwam
Als je wilt mag je je naam opgeven, maar dit hoeft natuurlijk niet.
ik zit in klas:

 

BEDANKT!!

A. P. Helder