400009-1-648-536c
Correctievoorschrift VMBO-KB
2004
tijdvak 1
NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE KB
NATUURKUNDE VBO-MAVO-C
inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma W olf of vul de
scores in op de optisch leesbare formulieren.
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep.