400009-1-648-536u*
NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE KB
2004-1
NATUURKUNDE VBO-MAVO-C
UITWERKBIJLAGE
EEN NIEUWE BROMFIETS
0 5 10 15 20 25 30 35 40
snelheid (km/h)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
remweg
(m)
uitleg:
...
...
...
...
snelheid (km/h) remweg (m)
berekening
snelheid 1
snelheid 2
conclusie:
Als de snelheid 2 keer zo groot wordt, wordt de remweg .. keer zo groot.
18
19
VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
Naam kandidaat _______________________________ Kandidaatnummer ___________