FBI Methode

Bij elke rekenopgave moet je laten zien hoe je aan het antwoord komt. Daarvoor moet je berekeningen opschrijven. Deze beste manier hiervoor is de FBI-methode.

DE FBI methode werkt als volgt:

De F staat voor Formule. Achter de F vul je dus de formule in die je bekend is.
De B staat voor Bekend. Achter de B komen de waarden te staan die je bekend zijn.
De I staat voor Invullen. Achter de I komt dus de berekeningen, je vult de getallen in de formule in.

Een voorbeeld:
Jan merkt dat een snaar van zijn gitaar een freqentie heeft van 40 Hz. Bereken de Trillingstijd.

F

B Frequentie = 40 Hz

I