Oefening Hoofdstuk 4 : water

Onderaan de pagina zijn de uitwerkingen beschikbaar. Klik op de knop antwoorden voor slechts de antwoorden zonder uitleg.

Voor elke opgave geldt: Probeer het eerst zelf en controleer daarna je antwoord.

Deze oefening bevat 3 vragen

1.
Welke fase heeft tetra met een temperatuur van -15 ºC?
uitwerking
2.
Welke fase heeft zuurstof met een temperatuur van -180 ºC?
uitwerking
3.

uitwerking

 

 

 

 

 

 

 

Uitwerkingen:

vraag 1:
De fase van een stof is afhankelijk van temperatuur. Er gelden drie heel belangrijke regels:
- Wanneer de temperatuur van een stof onder het smeltpunt is, is de stof in vaste fase
- Wanneer de temperatuur van een stof boven het smeltpunt maar onder het kookpunt is, is de stof in vloeibare fase
- Wanneer de temperatuur van een stof boven het kookpunt is, is de stof in gasvormige fase.

Voor het oplossen van deze opgave heb je tabel B achterin je werkboek (blz 223) nodig. Deze hoef je niet uit je hoofd te leren.

In de vraag wordt tetra van -15 graden genoemd. Deze temperatuur ligt tussen het smeltpunt (-23 ºC) en kookpunt (77 ºC) dus is de stof vloeibaar.

<top>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vraag 2:
De fase van een stof is afhankelijk van temperatuur. Er gelden drie heel belangrijke regels:
- Wanneer de temperatuur van een stof onder het smeltpunt is, is de stof in vaste fase
- Wanneer de temperatuur van een stof boven het smeltpunt maar onder het kookpunt is, is de stof in vloeibare fase
- Wanneer de temperatuur van een stof boven het kookpunt is, is de stof in gasvormige fase.

Voor het oplossen van deze opgave heb je tabel B achterin je werkboek (blz 223) nodig. Deze hoef je niet uit je hoofd te leren.

In de opgave heeft de zuurstof een temperatuur van -180 ºC dit is dus bóven het kookpunt (-183 ºC) dus is de stof gasvormig.

opmerking: je hebt hier te maken (net als bij opgave 1) met negatieve getallen houd daar rekening mee. weet bijvoorbeeld dat -3 ºC een hoger temperatuur is van -5 ºC. (zo is bij deze opgave -180 ºC ook een hoger temperatuur dan -183 ºC

<top>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vraag 3:

<top>