Oefening Hoofdstuk 6 : Zien

Onderaan de pagina zijn de uitwerkingen beschikbaar. Klik op de knop antwoorden voor slechts de antwoorden zonder uitleg.

Voor elke opgave geldt: Probeer het eerst zelf en controleer daarna je antwoord.

Deze oefening bevat 3 vragen

1.
Hieronder zie je een tekening. Teken met behulp van de terugkaatsingswet de teruggekaatse lichtstraal.
opgave
uitwerking
2.
In de tekening zie je een blauwe pijl. Teken het spiegelbeeld van de pijl
De opgave
uitwerking
3.

Opgave 3: De kleur van een voorwerp in een bepaald licht

a) Welke kleur heeft een groen boek in wit licht?
b) Welke kleur heeft een geel bloek in blauw licht?
c) Welke kleur heeft een rood boek in rood licht?


uitwerking

 

 

 

 

 

 

 

Uitwerkingen:

vraag 1:
werkwijze
1. Teken de normaal door je geodriehoek
2. Meet de hoek van inval. dit is de hoek tussen de normaal en de lichtstraal die op het oppervlak invalt.
3. Teken met een zelfde hoek, als de hoek van inval, de teruggekaatste lichtstraal.

opgavenormaal tekenenhoek van inval aangegeventeruggekaatste lichtstraal getekendcompleet

<top>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vraag 2:
werkwijze:
De pijl staat op een bepaalde afstand van de spiegel. Het speigelbeeld staat evenver achter de spiegel.
1. Meet de afstand van het voorwerp tot op de spiegel. Dit moet loodrecht gebeuren. Daarvoor kun je je geo gebruiken. Doe dit zoals in tekening 2
2. Zet een stippellijn lang de lange zijde van je geordriehoek tot evenver achter de spiegel (zie tekening 3)
Doe dit ook
De opgavezo houdt je de geo om een afstand tot de spiegel te metende getekende stippellijnen. Dit is eigenlijk de normaalhet getekende spiegelbeeldde streepjes geven aan dat de afstanden voor en achter de spiegel gelijk zijn

<top>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vraag 3:
De kleur van het licht dat wordt teruggekaats is de kleur die door de personen gezien wordt.
Alleen de kleur van het voorwerp wordt teruggekaatst. Dus als het voorwerp rood is, wordt alleen het rode licht teruggekaatst. Alle andere kleuren worden geabsorbeert.
a) groen want van wit licht wordt alleen maar groen teruggekaatst. Alle andere kleuren worden geacsorbeert
b) zwart want het blauwe licht wordt geabsorbeert daarom komt er GEEN licht van het voorwerp. Het lijkt dus zwart
c) Rood, want rood wordt teruggekaatst.

<top>