Leerdoelen Hoofdstuk 2 : Deeltjes

Van dit hoofdstuk worden alle paragrafen behandeld.

Je moet:

 1. De drie fasen kunnen noemen. (2.1)
 2. Van elke fase twee stoffen als voorbeeld kunnen geven bij kamertemperatuur. (2.1)
 3. Van elke fase twee kenmerken kunnen noemen (2.1 wb)
 4. Van elke fase een voorstelling kunnen tekenen (2.2)
 5. Tekeneningen van fasen kunnen herkennen en noemen (2.2)
 6. Kunnen vertellen uit hoeveel soorten moleculen een mengsel bestaat (2.3)
 7. Een omschrijving kunnen geven van het scheiden van moleculen. (2.3)
 8. Een schamatische weergave van een mengsel kunnen tekenen en herkennen (2.3)
 9. Een omschrijving kunnen geven van de begrippen, oplossing, oplosmiddel en opgeloste stof (2.4)
 10. Een omschrijving kunnen geven van concentratie. (2.4)
 11. De concentratie kunnen berekenen aan de hand van massa en volume (2.4 wb)
 12. De hoeveelheid opgeloste stof kunnen bebalen aan de hand van concentratie en volume (2.4 wb)