Leerdoelen Hoofdstuk 4 : Licht en Beeld

Van dit hoofdstuk alle paragrafen behandeld.

Je moet:

 1. kunnen beschrijven wat directe lichtbronnen zijn en daar voorbeelden van kunnen geven (4.1)
 2. kunnen beschrijven wat indirecte lichtbronnen zijn en daar voorbeelden van kunnen geven (4.1
 3. Je de schaduw van een voorwerk kunnen contrueren als je de plaats van de lamp weet (4.1 wb 119 t/m 121)
 4. Kunnen beschrijven wanneer je iets kunt zien. (4.1)
 5. Lichtstralen kunnen tekenen (4.2)
 6. drie soorten lichtbundels kunnen herkennen, beschrijven en tekenen (4.2)
 7. Weten uit welke zeven kleuren wilt licht bestaat. (4.3)
 8. Kunnen beschrijven wat er gebeurt wanneer er licht op een gekleurd voorwerp valt (wb 4.3)
 9. Aan kunnen geven hoe een voorwerp en uit ziet wanneer er er één bepaalde kleur licht op valst (wb 4.3)
 10. Twee soorten straling kunnen noemen (4.3)
 11. Twee toepassingen kunnen noemen van UV-straling en IR-straling (4.3)
 12. Kunnen beschrijven hoe een positieve of een negatieve lens er uit ziet. (4.5)
 13. Een positieve of negatieve lens kunnen herkennen. (4.5)
 14. Kunnen omschrijven wat de werking is van een positieve lens. (4.5)
 15. Een convergente, divergente en evenwijdige bundel kunnen tekenen (4.5)
 16. Minimaal drie voorwerpen kunnen noemen waarin positieve lenzen verwerkt worden (4.5)
 17. Weten wat bedoeld wordt met 'brandpuntsafstand', 'beeldafstand' en voorwerpsafstand (4.6)
 18. Een sterke en zwakke lens kunnen onderscheiden aan de hand van brandpuntsafstand (4.6)
 19. Tekeningen kunnen maken met daarin een voorwerp, lens en beeld (4.6)
 20. Lichtstralen kunnen tekenen die van voorwerp naar het beeld gaan (4.6)
 21. Een beeld kunnen construeren met behulp van twee of drie constructiestralen (wb 4.6)
 22. Weten wat accomoderen is. (4.7)
 23. Het begrip verziend kunnen toelichten (4.7)
 24. Het begrip bijziend kunnen toelichten (4.7)
 25. De belangrijkste onderdelen van het oog kunnen noemen (4.7)
 26. Weten welke lens een bijziende en een verziende nodig hebben. (4.7)