Leerdoelen Hoofdstuk 3 : Stoffen en Materialen

Van dit hoofdstuk worden alleen paragraaf 3.1 a en 3.1b behandeld.

Je moet:

  1. Kunnen uitleggen wat stofeigenschappen kunnen zijn. (3.1a)
  2. Minimaal 5 stofeingeschappen kunnen noemen. (3.1a)
  3. Weten wat voorwerpseigenschappen zijn. (3.1a)
  4. Van een stof een aantal stofeigenschappen kunnen noemen. (3.1a)
  5. Berekeningen kunnen uitvoeren met dichtheid, volume en massa (3.1b)
  6. De definitie van dichtheid kunnen geven (3.1b)
  7. Een omschrijving kunnen geven van zware metalen (3.1b)
  8. Drie zwaren metalen kunnen noemen (3.1b)
  9. Bij een bekende dichtheid, met behulp van een tabel, aan kunnen geven om welke stof het gaat. (3.1b
  10. )