Leerdoelen Hoofdstuk 2 : Verbranden en verwarmen

Van dit hoofdstuk alle paragrafen behandeld.

Je moet:

 1. Van elke energiebron een voordeel en een nadeel kunnen noemen (2.1)
 2. Oorzaken aan kunnen geven waarom het energieverbruik de laatste jaren zo sterk is gestegen (2.1)
 3. Kunnen omschrijven wat duurzame energie is. (2.1)
 4. Zes verschillende energiesoorten kunnen noemen (2.2)
 5. Een omschrijving kunnen geven van een bepaalde energiesoorten (2.2)
 6. Een schema kunnen tekenen en invullen bij omzetting van verschillende energiesoorten (2.2)
 7. Weten wat de ‘wet van energiebehoud’ inhoud. (2.2)
 8. Berekening kunnen uitvoeren met vermogen, energie en tijd en deze ook juist kunnen opschrijven(wb 2.3)
 9. Weten wat het begrip ‘rendement’ inhoud. (2.3)
 10. Berekening kunnen uitvoeren met rendement (wb 2.3)
 11. Kunnen omschrijven wat er gebeurd bij volledige en onvolledige verbranding. (2.4)
 12. Weten wat er gebeurt bij een chemische reactie (2.4)
 13. Weten welke reactieproducten ontstaan bij volledige en onvolledige verbranding (2.4)
 14. Aan de hand van de kleur van een vlam aan kunnen geven of dit een volledige of onvolledige verbranding is. (2.4)
 15. De schadelijke gevolgen kunnen noemen van verschillende stoffen die ontstaan bij verbranding (2.4)
 16. Koolwaterstoffen kunnen herkennen (2.4)
 17. Drie manieren kunnen noemen waarop warmte getransporteerd kan worden (2.5
 18. Een omschrijving kunnen geven van de begrippen geleiding, stroming en straling (2.5)
 19. Twee voorbeelden kunnen noemen waarbij warmte getransporteerd wordt door straling, stroming en geleiding (2.5)
 20. Voorwaarden kunnen aangeven waarbij straing het best wordt geabsorbeerd. (2.5)
 21. De werking van een bimetaal kunnen verklaren (2.6)
 22. Voorbeelden kunnen geven van situaties waarbij vaste stoffen, vloeistoffen en gassen uitzetten (2.6)
 23. Een grafiek kunnen tekenen en herkennen van een fase overgang van een stof. (2.7)
 24. Minimaal vier situaties kunnen noemen waarbij energie bespaard kan worden (2.8)
 25. De werking van een HR-ketel kunnen omschrijven. (2.8)