Leerdoelen Hoofdstuk 7 : verkeer

Van dit hoofdstuk worden paragraaf 7.2, 7.3 en 7.6 niet behandeld.

Je moet:

 1. HEt begrip traagheid kunnen omschrijven, herkennen en gebruiken. (7.1)
 2. Konnen omschrijvn welke drie mogelijke gevolgen een netto-kracht kan hebben (7.1)
 3. De gevolgen van een netto-kracht kunnen toelichten met een tekening (7.1)
 4. Krachten kunnen tekenen met een pijl (7.1)
 5. De reachtieafstand kunnen uitrekenen (7.4)
 6. De remweg kunnen uitrekenen met behulp van de gemiddelde snelheid (7.4)
 7. De stopafstand kunnen uitrekenen (7.4)
 8. Berekeningn kunnen uitvoeren waarin remweg, stopafstand en reactieafstand voorkomen (7.4)
 9. Het verband tussen remweg en snelheid kunnen gebruiken in berekeninen (7.4)
 10. Grafieken met snelheid, afstand en versnelling tegen de tijd kunnen gebruiken, lezen en interpreteren (wb 7.4)
 11. Vier schadelijke stoffen kunnen noemen die onstaan bij de verbranding van benzine (7.5)
 12. Drie veiligheidsverzieningen kunnen noemen met daarbij een uitleg waarom dit de veiligheid bevorderd (7.5)

tot slot nog een goede tip:
Prbeer de examenopgaen nogmaals te maken en controleer je antwoord. Dit is een zeer goede oefening!!