Leerdoelen Hoofdstuk 8 : Elektrische stroom

Van dit hoofdstuk worden alle paragrafen behandeld.

Je moet:

 1. Twee soorten lading kunnen omschrijven en herkennen. (8.1)
 2. De rol van lading bij afstoten of aantrekken kunnen herkennen en omschrijven. (8.1)
 3. een aantal voorbeelden kunnen noemen van isolatoren en geleiders (8.1)
 4. Aan kunnen geven wat elektrische stroom is (8.1)
 5. Een schematische tekening kunnen maken van een elektrische schakeling met inbegrip van je juiste symbolen (wb 8.2)
 6. Van een LDR, NTC, koolweerstand, draadgewonden weerstand en regelbare weerstand kunnen vertellen hoe ze werken en waar de weerstand van afhankelijk is. (8.2)
 7. Schema's van elektrische schakelingen kunnen begrijpen en interpreteren (8.2)
 8. Van de drukschakelaar, aan/uit-schakelaar, reedcontact, relais en transistor de functie kunnen geven en hun werking kunnen toelichten. (8.2)
 9. De functie van een condensator kunnen geven (8.2)
 10. Het schema van een flitsapparaat kunnen geven en toelichten (8.2)
 11. Een verschil en een overeenkomst kunnen noemen tussen een diode en een LED (8.2)
 12. Met een ampèremeter een schakeling kunnen tekenen en een ampèremeter kunnen aflezen op verschillende meetbereiken (wb 8.3)
 13. De formule voor stroomsterkte in een serieschakeling kunnen toepassen (8.3)
 14. De formule voor stroomsterkte in een parallelschakeling kunnen toepassen (8.3)
 15. Met een voltmeter een schakeling kunnen tekenen en een voltmeter kunnen aflezen op verschillende meetbereiken (wb 8.4)
 16. De formule voor spanning in een serieschakeling kunnen toepassen (8.4)
 17. De formule voor spanning in een parallelschakeling kunnen toepassen (8.4)
 18. De wet van Ohm kunnen toepassen bij berekeningen met spanning, stroomsterkte en weerstand (wb 8.5)
 19. De wet van Ohm in woorden kunnen omschrijven (8.5)
 20. Een diagram van stroomsterkte tegen de spanning (of andersom) maken, aflezen en gebruiken in berekeningen (wb 8.5)
 21. Berekeningen met vervangingweerstand voor een serie- en parallelschakeling kunnen uitvoeren (wb 8.6)
 22.