Leerdoelen Hoofdstuk 4 : water

Van dit hoofdstuk alleen de paragrafen 4.1a, 4.2a, 4.2b, 4.4a, 4.4b behandeld.

Je moet:

 1. Minimaal 5 verschillende soorten water kunnen noemen (4.1a)
 2. 5 functies van water kunnen noemen (4.1a)
 3. Om omschrijving kunnen geven van de begrippen 'oplossing' 'mengsel' en 'oplosmiddel'. (4.1a)
 4. Weten wat bedoeld wordt met oplossen (4.1a)
 5. Een aantal voorbeelden kunnen noemen van oplossingen (4.1a)
 6. De drie fasen met de daarbij behorende afkorting kunnen noemen en gebruiken (4.2a)
 7. De kenmerken van de vaste, vloeibare en gasvormige fase kunnen noemen (4.2a)
 8. De drie fasen kunnen herkennen (4.2a)
 9. De fasenovergangen tussen 2 fasen kunnen noemen en herkennen (4.2b figuur 4.15)
 10. Aan kunnen geven welke overgang plaatsvindt tussen twee fasen. (4.2b)
 11. De begrippen smeltpunt en kookpunt kunnen uitleggen (4.2b)
 12. De fase van een stof kunnen bepapen bij een bepaalde temperatuur met een bekend smeltpunt en stolpunt (4.2b wb)
 13. De defnitie van drinkwater kunnen noemen (4.4a)
 14. De behandeling van grondwater kunnen omschrijven bij de bereiding van drinkwater (4.4a)
 15. De behandeling van oppervlaktewater kunnen omschrijven bij de bereiding van drinkwater (4.4a)
 16. De reden van rioolwaterzuivering kunnen geven (4.4b)
 17. De rioolwaterzuivering in een aantal stappen kunnen omschrijven (4.4b)