Leerdoelen Hoofdstuk 1 : Stoffen en materialen

Van dit hoofdstuk worden alle paragrafen behandeld.

Je moet:

 1. Weten wat stofeigenschappen zijn en hier een aantal voorbeelden van kunnen noemen (1.1)
 2. Weten wat vernieuwbaren en niet vernieuwbare grondstoffen zijn (1.1)
 3. Kunnen beschrijven hoe verschillende afvalstoffen hergebruikt kunnen worden (1.1)
 4. Een aantal veiligheidsmaatregelen kunnen noemen voor het werken met stoffen (1.1)
 5. Weten waar je informatie over verschillende stoffen kunt vinden (1.1)
 6. 0an de hand van een beschreven proces een blokschema van een productieketen kunnen maken. (1.2)
 7. uit een blokschema van een productieketen informatie kunnen halen (1.2)
 8. Weten wat grootheden en eenheden zijn (1.3)
 9. Meetresultaten in een diagram kunnen verwerken. (1.3)
 10. Een diagram kunnen gebruiken om te extrapoleren en interpoleren. (1.3 )
 11. Een rechtevenredig verband in een diagram kunnen herkennen (1.3)
 12. Verschillende eenheden kunnen omrekenen (1.3)
 13. Getallen in de wetenschappelijke notatie kunnen zetten en andersom eventueel met behulp van een rekenmachine (1.3)
 14. Verschillende voorvoegsels kunnen gebruiken (1.3)
 15. Berekeningen met dichtheid kunnen uitvoeren (1.4)
 16. Gegevens voor dichtheid kunnen opzoeken in een tabellenboekje (1.3)
 17. Verschillende eenheden van dichtheid kunnen gebruiken (1.4)
 18. Uitkomsten van een berekening met een goede nauwkeurigheid op kunnen schrijven (1.5)
 19. Bij een bekende dichtheid aan kunnen geven of een voorwerp (of vloeistof) zinkt, drijft of zweeft (1.6)
 20. De verschillende fasenovergangen kunnen noemen. (1.7)
 21. De verandering in fase kunnen noemen bij een faseovergang (1.7)
 22. Bij een gegeven temperatuur de fase van een stof kunnen noemen. (1.7)
 23. De verschillende molecuulmodellen van een vaste, vloeibare en gasvormige stof kunnen herkennen, beschrijven en
 24. ekenen (1.8)
 25. Weten wat een kristalrooster is (1.8)