Leerdoelen Hoofdstuk 3 : Krachten

Van dit hoofdstuk worden alle paragrafen behandeld.

Je moet:

 1. Drie punten kunnen noemen die het gevolg kunnen zijn van een kracht. (3.1)
 2. Weten waarom een kracht een 'vectorgrootheid' is. (3.1)
 3. Krachten op een juiste schall kunnen tekenen (3.1 wb)
 4. Minimaal vier soorten krachten kunnen noemen. (3.1)
 5. Het verband weten tussen massa en zwaartekracht en hier ook berekeningen mee uit kunnen voeren (3.1)
 6. Aan kunnen geven wat bedoeld wordt met het 'massamiddelpunt'(3.1)
 7. Weten wat het begrip 'druk' inhoudt. (3.2)
 8. Berekeningen kunnen uitvoeren met druk, kracht en oppervlak (3.2)
 9. Weten wat je in het algemeen met een katrol kunt doen (3.1)
 10. Twee of meer krachten die lang een lijn werken kunnen samenstellen. (3.4)
 11. Krachten die niet in een lijn werken kunnen samenstellen m.b.v. de parallelogrammethode (3.4zie ook applet)
 12. Krachten kunnen ontbinden met behulp van de parallelogrammethode (3.4)
 13. De arbeid die een kracht verricht kunnen uitrekenen. (3.5)
 14. Kunnen uitleggen wat een hefboom is en een voorbeeld kunnen geven van het gebruik van een hefboom (3.6)
 15. Berekeningen kunnen uitvoeren met moment, kracht en arm (3.6)
 16. De momentenwet kunnen toepassen bij evenwichtsituaties (3.6 zie ook applet)
 17. Berekeningen kunnen uitvoeren aan de momentenwet (3.6)