Kader Beroepsgerichte leerweg Vierde leerjaar

Voor alle oefeningen geldt: gebruik ook de examentrainingen in het werkboek

Hoofdstuk Titel        
1 Stoffen en Materialen    
2 Verbranden en verwarmen      
3 Krachten    
4 Zien en Afbeelden        
5 Ioniserende Straling  
6 Bewegen      
7 Verkeer    
8 Elektrische Stroom  
9 Elektrische Energie        
10 Geluid        
11 Het Weer        

Oefeningen:
Hier staan een aantal opgaven over onderwerpen die de meeste leerlingen moeilijk vinden. De opgaven zijn volledig uitgewerkt.

Leerdoelen:
Hierin staan de doelen voor het hoofdstuk omschreven. Als je deze leerdoelen volledig beheerst (wees kritisch!) is de kans klein dan je een onvoldoende haalt. Per leerdoel is aangegeven bij welke paragraaf deze hoort. Natuurlijk gelden de leerdoelen van het examen hier ook. klik hier voor een overzicht van leerdoelen voor het examen (uitgegeven door cito). Om te bepalen welke kerndelen bij het hoofdstuk horen kun je hier het PTA bekijken.