Theoretische leerweg derde leerjaar

Hoofdstuk Titel        
1 Schakelingen  
2 Deeltjes    
3 Geluid maken applet over oscilloscoop
4 Schoonmaken Wordt overgeslagen
5 Afbeelden   download powerpointpresentatie
6 Energie en Stoffen        
7 Verkeer en Veiligheid      
8 Chemische Reacties        
9 Hefbomen      
10 Elektrische energie        
11 Koolstof Chemie        
12 Zouten        

Oefeningen:
Hier staan een aantal opgaven over onderwerpen die de meeste leerlingen moeilijk vinden. De opgaven zijn volledig uitgewerkt.

Leerdoelen:
Hierin staan de doelen voor het hoofdstuk omschreven. Als je deze leerdoelen volledig beheerst (wees kritisch!) is de kans klein dan je een onvoldoende haalt. Per leerdoel is aangegeven bij welke paragraaf deze hoort.