Basis-Kader leerweg tweede leerjaar

Hoofdstuk Titel      
1 Meten is weten
2 Elektrische stroom  
3 Stoffen en materialen  
4 Water  
5 Geluid horen    
6 Zien
7 Verbranden en verwarmen      
8 Verkeer    

Oefeningen:
Hier staan een aantal opgaven over onderwerpen die de meeste leerlingen moeilijk vinden. De opgaven zijn volledig uitgewerkt.

Leerdoelen:
Hierin staan de doelen voor het hoofdstuk omschreven. Als je deze leerdoelen volledig beheerst (wees kritisch!) is de kans klein dan je een onvoldoende haalt. Per leerdoel is aangegeven bij welke paragraaf deze hoort.